http://kunoichi.de/trainer/
Nona Simakis Shidoshi – 10.Dan Kugyo (15.Dan)
Raphael K. Shahni – Shidoshi 10.Dan Kugyo ( 15.Dan)